Dödsbo köpes stockholm

Vi tömmer och städar dödsbon samt hem vid flytt till annat boende.

Vi ordnar med allt när det gäller bortforsling och slutstädning av lägenheten/villan/källare samt vindar i Tyresö och Stockholm med omnejd. Alltid till ett fastpris som vi bestämmer innan jobbet startar, vi beslutar om hur nycklar hämtas/lämnas samt andra detaljer såsom slutdatum, vi är nöjda när ni är nöjda.

Dödsbon i Tyresö i Stockholm, tömningar och slutstädningar är vår specialitet och ni ska alltid kunna känna er trygga med att vi tar hand om allt.

Vi har utfört många uppdrag rörande dödsbon till full belåtenhet för våra kunder och vi lämnar aldrig någon missnöjd så länge vi själva kan styra något av det inträffade, vi tar ansvar från början till slut och kunden är nöjd.

Har du ett dödsbo i Vällingby, Tyresö eller Stockholm att tömma, hör av dig till oss.


Dödsbo köpes stockholm

Varför välja oss?

Dödsbo köpes stockholm

Kreativa lösningar
Vi ser till att det som går att återvinna kommer till rätt ställe, vi vill slänga så lite som möjligt för att spara på naturen och ge människor möjlighet att handla billigare.

Dödsbo köpes stockholm

Vi är profesionella
Vi har sysslat med detta i flera år och anser att vi har ett brett kunnande som skall komma kunden till del i form av ett seriöst bud på sakerna.

Dödsbo köpes stockholm

Vi kan inte allt om allt
Men vi kan mycket av många saker och känner oss trygga med detta i vår värdering, vi värderar saker ur många synvinklar och försöker se en fortsatt levnadstid för möbler och andra inventarier.